+39 340 4102448 info@fastback.it

Mezi mnoha body, které hrají ve prospěch investic do sportovního sponzoringu, je jeden méně „jasný“, ale absolutně nezanedbatelný. Výdaje tohoto typu totiž spadají do rámce uznatelnosti dle platné legislativy. To lze ověřit v zákonech mnoha zemí, z nichž každá má zjevně specifickou dynamiku a postupy.

Pokud se podíváme na situaci v naší zemi, můžeme se ponořit do parametrů, které je třeba respektovat, abychom si tento typ režimu užili podrobněji. Sponzorské výdaje mohou být považovány za odečitatelné z vašich obchodních daní, pokud jsou považovány za marketingové nebo reklamní výdaje. Mohou však existovat omezení a omezení týkající se typu organizace, která má nárok na odpočty, a požadavky se mohou značně lišit.

V tomto případě můžeme potřeby, které mají být splněny, zahrnout do krátkého seznamu, jehož základními kameny jsou kongruita a inherence. Sponzorství musí mít především deklarovaný komerční účel a mělo by souviset s podnikáním společnosti. Obvykle musí být prokázáno, že sponzorství je marketingový nebo reklamní výdaj určený k propagaci podnikání a vytváření výhod pro společnost. Je samozřejmé, že je proto vhodné jasně a důkladně dokumentovat typ expozice, rozsah a charakteristiku iniciativy a případně i cíle kampaně.

Je proto nezbytné mít formální a dobře zdokumentovanou sponzorskou smlouvu, která jasně stanoví podmínky sponzorství, včetně jeho výše, služeb a/nebo výhod poskytovaných na oplátku a odpovědnosti obou stran. Sponzorování musí sponzorující společnosti poskytovat komerční výhody. Tyto výhody lze chápat jako reklamní expozice, viditelnost značky, marketingové příležitosti, přístup na nové trhy nebo cílové skupiny, zvýšení prodeje, vytváření nových partnerství a spolupráce, přístup ke specifickému know-how a výměna dovedností nebo jiná návratnost investic.

Přítomnost na vozidlech, uniformách nebo v každém případě v paddocku by měla být zaměřena na publikum relevantní pro činnost společnosti. Pokud se společnost rozhodne spojit se s jezdcem, týmem nebo federací, je nezbytné, aby veřejnost a další operátoři přítomní v tomto kontextu byli v souladu s jejím cílem a referenčním sektorem. Všechny transakce musí být transparentní a řádně zaznamenané v účetních knihách společnosti.

Na úrovni daňového režimu je třeba praktikování sportovního sponzoringu považovat za výdaj na reklamu a nelze jej zaměňovat s výdaji na reprezentaci. V prvním případě jde ve skutečnosti – jak jsme viděli – o ekonomickou směnu, která zajišťuje návrat image a obchodní dopad výměnou za platbu v penězích nebo profesionálního charakteru. Ve druhém případě mluvíme místo toho o bezplatných výdajích, které společnost vynakládá, aby zvýšila svou pověst, nastartovala vztahy s veřejností a obecně měla dlouhodobou návratnost. Odčitatelnost tohoto druhého příkladu je mnohem nižší a je upravena článkem 108 zákona o konsolidované dani z příjmu (TUIR), který uvádí:

„1. Výdaje týkající se více finančních let jsou odečitatelné v rámci limitu částky připadající na každý finanční rok.

  1. Náklady na pohoštění jsou uznatelné ve zdaňovacím období, ve kterém byly vynaloženy, pokud splňují příslušné požadavky stanovené vyhláškou ministra hospodářství a financí, a to rovněž v závislosti na povaze a určení. Výdaje za minulé období jsou úměrné výši výnosů a příjmů z charakteristického hospodaření společnosti plynoucích z daňového přiznání za stejné období ve stejné výši:
  2. a) 1,5 procenta výnosů a ostatních výnosů do 10 milionů eur;
  3. b) na 0,6 procenta z výnosů a ostatních příjmů za část přesahující 10 milionů eur až do výše 50 milionů;
  4. c) na 0,4 procenta výnosů a ostatních výnosů za část přesahující 50 milionů eur. Výdaje související s bezplatně distribuovaným zbožím s jednotkovou hodnotou nepřesahující 50 EUR jsou však odečitatelné.“

Je tedy zcela evidentní zaručit maximální efektivitu při vypracovávání a dodržování sponzorských smluv tak, aby tyto platby správně spadaly pod hlavičku reklamy a nebyly spojovány s jinými způsoby léčby.

Abyste se ochránili, musíte nejen dodržovat výše uvedené parametry, ale je velmi vhodné prokázat, že očekávaná ekonomická návratnost a návratnost image a následné relativní náklady jsou přiměřené. Tato shoda se netýká pouze výše sponzorské kampaně, ale také jejího dopadu na obrat společnosti. Nadměrné výdaje se sníženou investiční možností nebo za přítomnosti omezené návratnosti by společnost vystavily vyšetřování a sankcím.

V tomto ctnostném kruhu tedy můžeme poznamenat, že dobře provedená marketingová studie může zaručit:

  • Identifikace nejvhodnějšího prostoru a kontextu pro zobrazení vaší značky
  • Dosažení reálných a měřitelných cílů
  • Jistota, že investice jsou správně zařazeny a nespadají do méně výhodných kategorií.

Spoléhání se na agenturu, jako je Fastback s mnohaletými zkušenostmi v tomto sektoru a která má přímé vztahy s hlavními týmy MotoGP a Superbike, může pomoci ověřit konkrétní kroky na této cestě.

Sledujte dál naše blog abyste byli informováni o tomto a dalších tématech. Pokud potřebujete další informace, neváhejte kontaktujte nás.

Otevřete chat
1
💬 Potřebujete pomoc?
Ahoj 👋
Můžeme vám pomoci?
Zásady ochrany osobních údajů